Nästa Ovikenvecka 2024 - håll utkik här, program och info kommer!

------

Ovikenveckan 2-10 juli 2022

Efter nedstängning och inställd Ovikenvecka 2021 är vi svältfödda på kultur men nu är det äntligen dags för det vi längtat så mycket efter- Ovikenveckan 2022!

Det kommer bjudas på välbekanta gamla godingar såsom invigningskonsert med Ovikens kammarorkester, fäbodfrukost och kyrkans kulturnatt, kontra nya spännande inslag. Kan vi få fresta med LYY och Hoven Droven, njutsiktskonsert, Anna-Lotta Larsson samt upplevelsepromenad?! 

Dessutom är Amanius Ateljé & Galleri öppet hela veckan, liksom kviltutställningen på sockenstugan. Flera av dagarna pågår även en fotoutställning i Arådalens kapell, vilken startar på onsdagen med ett uruppförande av ett skillingtryck med samisk anknytning.
Bara för att nämna några exempel.

Ty likt en festmåltid bestående av hela kostcirkeln så vill vi lova att den som går utsvulten kommer att kunna äta sig riktigt mätt.

Smaklig spis!

 

Programmet i sin helhet är nu tillgängligt att ta del av HÄR. 

Nedan finns även programmet i korthet, samt länkar där man kan läsa programmet dag för dag.
Biljetter till varje konsert går att köpa 1 timme innan konserten. Inga förköp.

 

 

 

Lördag 2 juli
Söndag 3 juli
Måndag 4 jul
Tisdag 5 juli
Onsdag 6 juli
Torsdag 7 juli
Fredag 8 juli
Lördag 9 juli
Söndag 10 juli

Årsmöte

2023-03-26

Söndagen den 26 mars 2023, 18:00.

Plats: Sockenstugan vid Ovikens nya kyrka.

Föreningen bjuder medlemmar på fika samt underhållning av Bengt-Eric Norlén och Anders Hedén.

 

1.   Årsmötets öppnande

2.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.   Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

4.   Fastsällande av röstlängd

5.   Fråga om mötets behöriga utlysning

6.   Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7.   Revisionsberättelse

8.   Fastställande av balans- och resultaträkning

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag (inkomna senast tio dagar innan mötet)

11. Fastställande av årsavgift

12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

13. Val av styrelseordförande för en tid av ett år

14. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

15. Val av två ersättare i styrelsen för en tid av ett år

16. Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

17. Val av programråd

18. Årsmötet avslutas

Ovikenmusik får Mittnordiskt kulturpris

2019-09-23
Föreningen Ovikenmusik tilldelas 2019 års Mittnordiska kulturpris på temat publikutveckling. Priset delas ut av Mittnordenkommittén under de Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad 20-22 november. Föreningen Ovikenmusiks styrelse vill rikta ett stort och ödmjukt tack för detta pris! Styrelseledamöterna Håkan Magnusson och Linnéa Martinsson kommer att motta priset under ceremonin den 21 november i Jacobstad.

Vill du bli medlem och stödja vår verksamhet?

Gå in på fliken BLI MEDLEM så kan du läsa mer!

Besök oss gärna på Facebook!

Missa inte allt spännande som vår förening arrangerar.

Gå gärna in och gilla vår sida!