Konstuts Johan Tirén, Yttergärde Foto:Egon Loo

Anna-Maria Hallgarn med band, Ovikens nya kyrka Foto:Egon Loo

20110706

FOM 2011-07-11 094 A-M H i gången.jpg

2011-07-06 Anna-Maria Hallgarn med band , Ovikens  nya kyrka

FOM 2011-07-11 098 A-M H.jpg
FOM 2011-07-11 095 A-M på scen.jpg
FOM 2011-07-11 099 Flygel.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 101 Bas.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 097 A-M H med musiker.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 113 Vilket blås.jpg
FOM 2011-07-11 121 Anna-Maria Hallgarn.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 080 Annemarie o Elisabeth.jpg

2011-07-06 På väg till Johan Tiréns utställning

FOM 2011-07-11 083 Tirens uts 2.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 086 Tirens uts.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 088 Mera folk.jpg

2011-07-06

FOM 2011-07-11 091 mycket folk.jpg

2011-07-06